Image Alt

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van GymBiz B.V. (GymBiz) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. GymBiz is gevestigd aan de Hollandscheveldse Opgaande 78 (7913 EV) te Hollandscheveld en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68098987. GymBiz is per e-mail te bereiken via info@gymbiz.nl en telefonisch via +31 (0)528 852787.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe GymBiz omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft GymBiz aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door GymBiz valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GymBiz behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 juni 2018.

 

Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website invult. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en e-mailadres. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen als u een bestelling bij ons plaatst via de website. De hiervoor benodigde persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en het bezorgadres. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling klaar te kunnen maken, eventueel contact met u op te kunnen nemen met betrekking tot deze bestelling en de bestelling te kunnen verzenden.

De factuurgegevens benodigd voor de belastingdienst worden voor een periode van 7 jaar opgeslagen. De overige gegevens worden na een termijn van een jaar verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan GymBiz te verstrekken, is GymBiz niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat GymBiz niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking persoonsgegevens door GymBiz zijn verschillende rechtsgronden. Allereerst geeft u hiervoor toestemming bij het doen van de bestelling of het invullen van het contactformulier. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw adres of contactgegevens kunnen de bestelde producten namelijk niet verzonden worden en kan er geen contact met u worden opgenomen.

 

Cookies

GymBiz maakt op zijn website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van GymBiz bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt GymBiz om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de GymBiz. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. GymBiz is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze andere website of voor de privacyverklaring op deze andere website. GymBiz raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door GymBiz zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van GymBiz.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als GymBiz op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

GymBiz heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft GymBiz beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft GymBiz met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@gymbiz.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over GymBiz met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@gymbiz.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

  /  Privacyverklaring