Image Alt

Disclaimer

  /  Disclaimer

GymBiz wil u hartelijk welkom heten op www.gymbiz.nl (‘website’). De website van GymBiz is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. GymBiz kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door GymBiz zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. GymBiz zal zich naar zijn beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat zijn website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. GymBiz is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door GymBiz verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en GymBiz tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort GymBiz dat graag. Stuur uw klacht naar info@gymbiz.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van GymBiz of die van licentiegevers. GymBiz behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@gymbiz.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat GymBiz per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het GymBiz weten via info@gymbiz.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat GymBiz verplicht is tot enige schadevergoeding.

  /  Disclaimer